Tutmayın dedeyi
Görüntü Tarihi:
Bağlama sesini duyan dedenin kendine hakim olaması ve müthiş oyunu

Yorumlar