Tarihin en zekice verilmiş hazır cevapları!
Görüntü Tarihi:
Tarihte bilim insanları, yazarlar, padişahların verdiği en zekice hazır cevaplar.

Yorumlar