Okulların yeni problemi Siber Zorbalık!
Görüntü Tarihi:
Teknolojinin her konuda hayatımıza girmesi ile beraber sosyal medya üzerinden öğrencilerin birbirine saldırıda bulunması OECD raporuna girdi...

Yorumlar

Teknolojik araçların kullanımıyla birlikte siber zorbalık giderek yaygınlaşıyor. Öğrenciler, cep telefonlarını Whatsapp Messenger gibi anlık ileti programlarını kullanarak yaşıtları üzerinde baskı kuruyor. OECD raporuna göre; Türkiye'de 15 yaş düzeyindeki her beş gençten biri, akranlarının sözlü ya da fiziksel şiddetine maruz kalıyor.