Bloomberg HT İlk Söz 25.06.2018
Görüntü Tarihi:
İst.Yeni Yüzyıl Üni..Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu (Tel.Bağ)

Yorumlar